• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa
  Oddział w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Mochnackiego 4
  35-016 Rzeszów
  telefon Sekretarza:
  telefon Prezesa:
  695 180 580
  695 180 227
  e-mail:

  sitp.rzeszow-projekt@wp.pl

  www:

  brak

  gadu-gadu: 36233620 skype: sitp.rzeszow.projekt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).


Celem Stowarzyszenia jest m.in.:


- szerzenie wiedzy i postępu technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
- wnioskowanie potrzeby weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- integracja członków stowarzyszenia.

Na koniec 2012r. SITP Oddział Rzeszów skupiał 64 członków, w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową z województwa podkarpackiego.

Dane organizacyjne:
1. Inżynierowie – 34.
2. Technicy – 18.
3. Pozostali – 12
W tym emeryci – 6.

Liczba członków z poszczególnych powiatów:
1. Rzeszowski – 31.
2. Ropczycko-sędziszowski – 6.
3. Strzyżowski – 1.
4. Łańcucki – 9.
5. Kolbuszowski – 4.
6. Ustrzycki – 1.
7. Tarnobrzeski – 1.
8. Stalowowolski – 1
9. Jarosławski – 5
10. Przemyski – 1.

Plan cyklicznych imprez organizowanych corocznie przez stowarzyszenie:


1. Wojewódzkie Zawody w Kręgle o puchar prezesa SITP Odział Rzeszów.
2. Wyjazd integracyjny połączony z piknikiem narciarskim.
3. Wycieczka zagraniczna połączona z zapoznaniem z organizacją ochrony przeciwpożarowej danego kraju.
4. Zorganizowanie konferencji połączonej ze szkoleniem przeciwpożarowym.