Skład Zarządu SITR w Rzeszowie:PREZES

mgr inż. Paweł Bukała


V-CE PREZES

mgr inż. mgr inż.Andrzej Płowy


V-CE PREZES

mgr inż. mgr inż. Jan Kurzyński


SKARBNIK

mgr inż. Józef Chlebowski


SEKRETARZ

mgr inż. Danuta Twardowska


Zadania:


- organizowanie członków Stowarzyszenia w kołach, klubach oraz rozwijanie ich działalności,
- organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, przyczyniających się do rozwoju i postępu w rolnictwie,
- organizowanie praktyk zagranicznych,
- popularyzacja wiedzy technicznej i ekonomicznej,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze rolnictwa na rzecz procesów integracji z rolnictwem Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w popularyzowaniu wiedzy dotyczącej zasad wejścia do Unii, Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rolnictwa i obszarów wiejskich,
- współpraca ze szkołami i uczelniami rolniczymi,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- współpraca z zagranicą w kontekście rozwoju terenów przygranicznych,
- podejmowanie rozmaitych działań na rzecz seniora SITR,
- organizowanie imprez turystycznych, kulturalnych i towarzyskich dla członków SITR.