Skład Zarządu PZITS w Rzeszowie:
Zarząd Oddziału:

kol. Leszek Kaczmarczyk - prezes
kol. Bożena Babiarz - wiceprezes
kol. Adrianna Chmura - wiceprezes
kol. Elżbieta Ładoś - sekretarz
kol. Magdalena Sowa - zastępca sekretarza
kol. Beata Kupczakiewicz - skarbnik
kol. Ewa Maria Skręt - zastępca skarbnika
kol. Wiesław Woźny - członek zarządu
kol. Władysław Szymański - członek zarządu
kol. Helena Derbisz - zastępca członka zarządu
kol. Barbara Koziej - zastępca członka zarządu
kol. Józef Warchoł - zastępca członka zarządu


Komisja Rewizyjna:

kol. Danuta Goszczyńska - Wojtas - przewodnicząca
kol. Antoni Łobodziński - zastępca przewodniczącej
kol. Elżbieta Rybak - Wilusz - sekretarz
kol. Filip Belhaouane - zastępca członka
kol. Anna Chęć - zastępca członka


Sąd Koleżeński:

kol. Jan Daszykowski - przewodniczący
kol. Władysław Waltoś - zastępca przewodniczącego
kol. Stanisław Filip - sekretarz
kol. Bartosz Kaczmarczyk - zastępca członka
kol. Jan Wyciślak - zastępca członka

Zakres działalnośi:


- Organizowanie seminariów technicznych,
- Organizowanie szkoleń z zakresu inżynierii środowiska,
- Organizowanie kursów na uprawnienia energetyczne z zakresu systemów grzewczych i gazownictwa,
- Przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia energetyczne