• Stowarzyszenia Elektryków Polskich

  Stowarzyszenia Elektryków Polskich
  Oddział rzeszowski

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 853-47-22
  17 850-75-61
  e-mail:

  zarzad@seprzeszow.pl

  www:

  www.seprzeszow.pl

  Prezes:dr Barbara Kopeć

Skład Zarządu SEP w Rzeszowie:PREZES

dr Barbara Kopeć


V-CE PREZES

mgr inż. Bolesław Pałac


SEKRETARZ

Urszula Turek


SKARBNIK

Wiesław Lelek


PRZEWODNICZĄCY OKR

inż. Jadwiga Płoszyńska


KIEROWNIK SEKRETARIATU

Katarzyna Micał


KSIĘGOWY

Biuro Rachunkowe Profesjonalista
Agnieszka Kulawiuk


OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA

mgr inż. Bolesław Pałac - Kierownik Ośrodka


Informacje ogólne:


Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, stanowiącym dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą działalnością SEP. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków, ale do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

Władzami naczelnymi SEP są:

- Walny Zjazd Delegatów
- Zarząd Główny
- Główna Komisja Rewizyjna
- Główny Sąd Koleżeński