• Naczelna Organizacja Techniczna
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  fsntnot@poczta.onet.pl

  www:

  www.not-rzeszow.keep.pl


  Dyrektor biura NOT w Rzeszowie: mgr Bogdan Szupernak

Skład Zarządu NOT w Rzeszowie:PREZES

Prezes NOT w Rzeszowie - Janusz Dobrzański
mgr inż. Dobrzański Janusz


WICE PREZESI

Wice Prezes NOT w Rzeszowie - Krzysztof Cisek
inż. Cisek Krzysztof

Wice Prezes NOT w Rzeszowie - Porada Jan
mgr inż. Jan Porada

Wice Prezes NOT w Rzeszowie - Bartłomniej Peret
dr inż. Bartłomiej Peret.


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
mgr inż. Zdzisław Obłój (SGP)

Członkowie:
mgr inż. Jan Janczura (SITO)
mgr inż. Bolesław Pałac (SEP)
mgr inż Leszek Kaczmarczyk (PZITS)


DYREKTOR

Dyrektor NOT w Rzeszowie - Bogdan Szupernak
mgr Szupernak Bogdan