Skład Zarządu SITO w Rzeszowie:PREZES

mgr Jan Janczura


V-CE PREZES

Elżbieta Kosydar


SEKRETARZ

Zuzanna Szela


SKARBNIK

Rafał Szela


CZŁONKOWIE

Piotr Pietrucha


Cele:


- Integrowanie środowiska zawodowego ogrodników.
- Prowadzenie kursów, szkoleń, wystaw i konkursów z zakresu ogrodnictwa, florystyki, pielęgnacji terenów zieleni.
- Wykonywanie projektów, ekspertyz i wycen w zakresie ogrodnictwa i terenów zieleni.


Kursy:


- Kursy gospodarzy terenów zieleni.
- Kursy pilarzy drzew ozdobnych.
- Kursy na inspektorów i seminaria dla inspektorów nadzoru prac w terenach zieleni; (zieleni miejskiej, osiedlowej, drogowej, w parkach, i przy pomnikach przyrody).
- Kursy florystyczne uwzględniające specjalistyczne zwroty w językach obcych.
- Kursy bukieciarstwa artystycznego; (układanie kompozycji z roślin żywych, suchych, i sztucznych na różne okazje i okoliczności).
- Kursy warzywnicze, sadownicze, szkółkarskie i pieczarkarski z możliwością zdawania egzaminiu państwowego uprawniającego do przejmowania i prowadzenia gospodarstw ogrodniczych.


Prowadzimy:


- Projekty ogrodów i ogródków zieleni miejskiej, osiedlowej, przydrożnej, zadrzewień, nasadzeń, rewaloryzacji gospodarstw ogrodniczych, parków i pomników przyrody.
- Ekspertyzy, wyceny, doradztwo w zakresie upraw ogrodniczych, leśnych i terenów zieleni.