• Naczelna Organizacja Techniczna
  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie

  adres:
   
  ul. Kopernika 1
  35-959 Rzeszów
  telefon:
  fax:
  17 862-13-91
  17 853-44-29
  e-mail:

  fsntnot@poczta.onet.pl

  www:

  www.not-rzeszow.keep.pl


  Dyrektor biura NOT w Rzeszowie: mgr Bogdan Szupernak

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Uchwałą Nr 72/XXV z dnia 20 stycznia 2020r. ustanowiła nowy Regulamin przyznawania Odznak Honorowych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. Uchwałę, obowiązujący Regulamin wraz z drukiem wniosku znajdą Państwo poniżej.

Aktualizacji uległ zarówno Regulamin jak i formularz wniosku o przyznanie odznaki honorowej NOT.Regulamin Odznak Honorowych NOT

Uchwała

Wniosek